ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης δύναται να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας εντός διαστήματος δυο (2) ωρών από την στιγμή που έλαβε το email επιβεβαίωσης καταχώρησης της παραγγελίας του και υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι η παραγγελία δεν έχει δοθεί ήδη για Αποστολή.


Στην περίπτωση αυτή η servicepcspecialist θα προβεί σε επιστροφή του ποσού της συναλλαγής, είτε με τραπεζική κατάθεση ή έμβασμα αν η παραγγελία έχει εξοφληθεί με τραπεζικό έμβασμα , είτε με αντιλογισμό εάν η συναλλαγή έλαβε χώρα με χρήση χρωστικής, πιστωτικής ή προπληρωμενης κάρτας.